en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov ODPORÚČANIE KOMISIE z 11. októbra 2007 č. 2007/657/ES o elektronickej sieti úradne určených mechanizmov centrálneho archivovania regulovaných informácií uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 12. 10. 2007
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť /
Doplňujúce informácie:

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

Charakter dokumentu: Odporúčanie nie je právne záväzné, umožňuje inštitúciám vyjadriť svoj postoj k určitej otázke.