en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov ODPORÚČANIE KOMISIE z 27. apríla 2004 č. 2004/383/EC o používaní finančných derivátových nástrojov pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS)
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 4. 2004
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť /
Doplňujúce informácie:

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

Charakter dokumentu: Odporúčanie nie je právne záväzné, umožňuje inštitúciám vyjadriť svoj postoj k určitej otázke.