en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov ODPORÚČANIE KOMISIE z 9. apríla 2014 č. 2014/208/EÚ týkajúce sa kvality výkazníctva o správe a riadení spoločností ("dodržiavaj alebo vysvetli")
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 12. 4. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť /
Doplňujúce informácie:

Toto odporúčanie je určené členským štátom, orgánom zodpovedným za vnútroštátne kódexy správy a riadenia spoločností, spoločnostiam a ostatným zainteresovaným stranám.

Charakter dokumentu: Odporúčanie nie je právne záväzné, umožňuje inštitúciám vyjadriť svoj postoj k určitej otázke.