en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. septembra 2022 č. 3/2022, ktorým sa preberajú zmenené Usmernenia k hraniciam zmlúv pre poisťovne a zaisťovne vydané Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 22. 9. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 1.1.2023
Doplňujúce informácie:

Toto odporúčanie nadobúda účinnosť 1. januára 2023