en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 9. mája 2022 č. 1/2022, ktorým sa preberajú Usmernenia k identifikátoru právneho subjektu (LEI kód) pre poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní a pre doplnkové dôchodkové spoločnosti
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 23. 5. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto odporučanie nadobúda účinnosť 1.7.2022