en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2012 zo 16. januára 2012 na podporu stability bankového sektora
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 27. 1. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Odporúčania uvedené v článkoch II až V sa uplatňujú až do doby, kým Národná banka Slovenska nezhodnotí, že riziká uvedené v článku I pominuli.