en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 2/2017 ku kapacite technických rezerv a odložených daní absorbovať straty
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 21. 3. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku NBS