en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2014 č. 3/2014 k používaniu identifikátora právnickej osoby (LEI kód) pre inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP)
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 20. 12. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 20. 12. 2014