en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2016 č. 8/2016 k vykazovaniu a oceňovaniu aktív a záväzkov iných, než sú technické rezervy
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 24. 11. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska