en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2013 č. 3/2013 pre finančné inštitúcie poskytujúce investičné služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zásadám odmeňovania
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 6. 12. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Odporúčaním sa implementuje usmernenie ESMA:

Usmernenia – Politiky a postupy odmeňovania (MiFID)

Guidelines – on remuneration policies and practices (MiFID)