en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2020 z 26. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 27. 5. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Doplňujúce informácie:

Úplné znenie opatrenia NBS č. 5/2018