en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2022 z 19. decembra 2022 o poskytovaní informácií poskytovateľmi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu Národnej banke Slovenska
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 29. 12. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2022.
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: 501/2022 Z. z. –

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/501/20221223