en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2018 z 18. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 31. 12. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2019, okrem čl. I. bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 10. marca 2019.