en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2020 z 9. júna 2020 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov a na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 18. 6. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 1. 7. 2020
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/164/20200618