en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2021 z 9. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 17. 2. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť 1. marca 2021
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: 79/2021 Z.z. – Oznámenie Národnej banky Slovenska … – SLOV-LEX (slov-lex.sk)