en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2018 zo 6. februára 2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 15. 2. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť platnosť je dňom vydania oznámenia v Zbierke zákonov SR, účinnosť od 1. marca 2018