en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2020 z 13. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 21. 10. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/293/