en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2018 z 29. mája 2018, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 1. 6. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018, okrem čl. I druhého bodu § 6a ods. 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2018 a okrem čl. I druhého bodu § 6a ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Doplňujúce informácie:

Úplné znenie opatrenia NBS č. 10/2017