en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2020 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12 decembra 2017 č. 13/2017 o predkladní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 15. 12. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020
Doplňujúce informácie:

Úplné znenie opatrenia NBS č. 13/2017