en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júla 2023 č. 300/2023 Z. z., ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 21. 7. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 1.1.2024