en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 21. 12. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018, okrem § 1 ods. 1 písm. j), k) a r), ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2018.