en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 15/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 22. 12. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 3. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia:  Zbierka zákonov Slovenskej republiky, vydaná dňa 28.12.2017, Oznámenie č. 341/2017 Z. z.