en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 8/2016 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 20. 12. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť 31. decembra 2016 okrem § 1 ods. 1 písm. a) až f), ods. 2 a § 2 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017