en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 34/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 22. 12. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 15.1.2016
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: Zbierka zákonov Slovenskej republiky, vydaná dňa 13.1.2016, oznámenie č. 72/2016 Z. z.

ÚPLNÉ PRACOVNÉ ZNENIE opatrenia Národnej banky Slovenska č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu