en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 22. 12. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 1.1.2016
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: Zbierka zákonov Slovenskej republiky, vydaná dňa 1.1.2016, oznámenie č. 68/2016 Z. z.