en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 19. februára 2008 č. 64/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 29. 2. 2008
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 1.3.2008