en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. decembra 2014 č. 21/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní v znení opatrenia č. 27/2008
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 12. 12. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 1.1.2015
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka 106/2014 vydaná dňa 13.12.2014, oznámenie č. 349/2014 Z.z.,

Opatrenie NBS č. 4/2008 bolo zrušené § 207 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve  a o zmene a doplnení niektorých predpisov.