en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2023 č. 7/2023 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu a bankami
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 30. 11. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024 okrem § 1 ods. 6, § 2 ods. 4 až 6 a § 3 ods. 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.