en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2023 č. 8/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 11. 12. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2023, okrem bodov 1, 4, 5 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2024.
Doplňujúce informácie:

Úplné znenie opatrenia č. 16/2014