en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. októbra 2015 č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 5. 11. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 1.12.2015
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka 85/2015 vydaná dňa 11.11.2015, oznámenie č. 303/2015 Z.z.

Úplné znenie opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2014 z 2. septembra 2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.) v znení zmien a doplnení podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015 z 20. októbra 2015 (oznámenie č. 303/2015 Z. z.)