en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2021 z 21. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene o doplnení niektorých zákonov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 28. 6. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Účinnosť od 1. augusta 2021