en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. augusta 2022 č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 6. 9. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2022 okrem čl. I bodov 1, 2 a 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Doplňujúce informácie:

Úplné znenie opatrenia NBS č. 10/2017