en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. októbra 2021 č. 12/2021 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 9. 11. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť 1. januára 2023
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: 425/2021 Z.z. – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/425/20211123