en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. februára 2023 č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení neskorších predpisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 13. 3. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.
Doplňujúce informácie:

Úplné znenie opatrenia NBS č. 5/2018