en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2022 č. 6/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 22. 9. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.
Doplňujúce informácie:

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. septembra 2022 č. 6/2022, ktorým sa mení opatrenie z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020

Úplné znenie opatrenia NBS č. 5/2018