en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. augusta 2015 č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 13. 8. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Účinnosť od 1. januára 2016.