en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. novembra 2023 č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 22. 11. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.