en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie NBS z 29. marca 2022 č. 1/2022 o predkladaní výkazov pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou zahraničnej zaisťovne
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 12. 4. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 1.5.2022
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: 138/2022 Z.z. – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/138/20220422