en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Otázky a odpovede EK z 29. júna 2012 - FAQ on Short selling: technical standards
Autor Európska komisia
Zdroj webové sídlo Európskej komisie
Dátum uverejnenia 29. 6. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Otázky a odpovede z príslušnej oblasti trhu cenných papierov boli riešené a následne zverejnené na úrovni Európskej komisie. Odpovede predstavujú názory Európskej komisie, ktoré boli vypracované na základe dopytov z jednotlivých členských štátov Európskej únie. Názor alebo stanovisko Národnej banky Slovenska sa nemusí zhodovať s názormi alebo stanoviskami uvedenými v konkrétnych odpovediach.