en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Otázky a odpovede ESMA k aplikácii Smernice o správcoch AIF (Application of the AIFMD)
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 14. 6. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Otázky a odpovede z príslušnej oblasti trhu cenných papierov boli riešené a následne zverejnené na úrovni Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy. Otázky boli predložené širokou verejnosťou, účastníkmi trhu a kompetentnými autoritami. Odpovede predstavujú väčšinový názor členských štátov Európskej únie k praktickej aplikácii v príslušnej oblasti. Názor alebo stanovisko Národnej banky Slovenska sa nemusí zhodovať s názormi alebo stanoviskami uvedenými v konkrétnych odpovediach.

Prvá verzia Q&A bola zverejnená na webovom sídle ESMA dňa 17.2.2014 pod č. ESMA/2014/163 a následne boli pravidelne zverejňované aktualizované verzie dokumentu.