en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Otázky a odpovede ESMA z 2. februára 2024 č. ESMA70-1861941480-52 - Q&A on Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 2. 2. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Otázky a odpovede z príslušnej oblasti trhu cenných papierov boli riešené a následne zverejnené na úrovni Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy. Otázky boli predložené širokou verejnosťou, účastníkmi trhu a kompetentnými autoritami. Odpovede predstavujú väčšinový názor členských štátov Európskej únie k praktickej aplikácii v príslušnej oblasti. Názor alebo stanovisko Národnej banky Slovenska sa nemusí zhodovať s názormi alebo stanoviskami uvedenými v konkrétnych odpovediach.

Prvá verzia Q&A bola zverejnená na webovom sídle ESMA dňa 20.3.2013 pod č. ESMA/2013/324 a následne boli pravidelne zverejňované aktualizované verzie dokumentu. V prípade potreby, odporúčame hľadať príslušnú aktualizovanú verziu dokumentu na adrese: http://www.esma.europa.eu/page/post-trading