en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Otázky a odpovede ESMA z 25. júla 2016 č. ESMA/2016/1165 - Q&A on the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 25. 7. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Otázky a odpovede z príslušnej oblasti trhu cenných papierov boli riešené a následne zverejnené na úrovni Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy. Otázky boli predložené širokou verejnosťou, účastníkmi trhu a kompetentnými autoritami. Odpovede predstavujú väčšinový názor členských štátov Európskej únie k praktickej aplikácii v príslušnej oblasti. Názor alebo stanovisko Národnej banky Slovenska sa nemusí zhodovať s názormi alebo stanoviskami uvedenými v konkrétnych odpovediach.

Prvá verzia Q&A bola zverejnená na webovom sídle ESMA dňa 8.4.2016 pod č. ESMA/2016/590 a následne boli pravidelne zverejňované aktualizované verzie dokumentu. V prípade potreby, odporúčame hľadať príslušnú aktualizovanú verziu dokumentu na adrese:

https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f[0]=im_field_document_type%3A50&f[1]=im_esma_sections%3A19