en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. novembra 2022 č. 8/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 16. 11. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 1.12.2022
Doplňujúce informácie:

Oznámenie o vydaní opatrenia: 387/2022 Z. z. – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/387/20221125