en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Revidované usmernenia EBA z 19. júla 2018 č. EBA/GL/2018/03 o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) a stresového testovania orgánmi dohľadu, ktorými sa menia a dopĺňajú usmernenia EBA/GL/2014/13 z 19. decembra 2014
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 7. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2019.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Revised Guidelines of 19 July 2018 No EBA/GL/2018/03 on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing, amending EBA/GL/2014/13 of 19 December 2014