en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Revidované usmernenia z 10. júna 2021 č. EBA/GL/2021/03 k oznamovaniu závažných incidentov podľa druhej smernice o platobných službách
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 10. 6. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2022. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa rušia EBA/GL/2017/10.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Revised EBA Guidelines  of 10 June 2021 No EBA/GL/2021/03 Revised Guidelines on major incident reporting under PSD2