en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2020 z 26. mája 2020 o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 1. 6. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a uplatňuje sa od 1. júla 2020.