en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2017 zo 14. novembra 2017 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2018
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 21. 11. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a uplatňuje sa od 1. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Ročný príspevok na príslušný kalendárny rok určuje pre všetkých prispievateľov banková rada vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka.