en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 16/2020 z 25. augusta 2020 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2021
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 25. 9. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a uplatňuje sa od 1. januára 2021.