en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 19/2019 z 22. októbra 2019 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2020
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 30. 10. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a uplatňuje sa od 1. januára 2020.