en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 22/2015 z 3. novembra 2015 o určení ročných príspevkov a osobitných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2016
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 12. 11. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a uplatňuje sa od 1. januára 2016
Doplňujúce informácie:
Ročný príspevok na príslušný kalendárny rok určuje pre všetkých prispievateľov banková rada vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka.